درباره ما

درباره ی ما

شرکت پاک سیب

این شرکت در زمینه انواع آهن آلات و مس و آلومینیم که با کشورهای همچون امارت متحده عربی و هند و کره و ترکیه و برخی از کشورهای اروپایی همکاری می کند و بیش از 15 سال سابقه در این زمینه دارد

همچنین این شرکت فعالیت خود را در زمینه وارادات موز به ایران از کشور اکراین انجام میدهد و سالیانه بالغ بر 15 هزار تن موز وارد ایران میکند


About us

pakseeb company

pakseeb has started its activity in the field of exporting colored metals such as lead,zinc,cooper and aluminum to UAE, india,korea, turkey and some european countries for about 15 years.

we are cooperating with big companies in UAE and turkey, the information of which will be submitted if needed.

pakseeb has been working in the field of agriculture and importing bananas for years and imports 15Thousand Ton bananas per year from Ecuador.